อัสสกาญจน์

ถูกก่อตั้งโดย ความคิดที่ต้องการให้ ทุกๆคนมีความเป็นอยู่ที่ดี ในราคาที่จับต้องได้ เพื่อการพัฒนาชุมชน โดยเน้นเรื่องของคุณภาพและราคาเป็นหลัก และไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาโครงการในหลายๆแห่งด้ว ความสร้างสรรค์ และยังคงคอนเซ็ปท์เดิมเรื่อยมา โดยดำเนินธุรกิจในด้านอสังหาริมทรัพย์ เน้นคอนโดมิเนียมเป็นหลัก เน้นในเรื่องของทำเลที่ติดถนนใหญ่และการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าที่ทำให้ชีวิตประจำวันของท่าน ดำเนินไปได้อย่างสะดวกสบาย

ถูกก่อตั้งโดย ความคิดที่ต้องการให้ ทุกๆคนมีความเป็นอยู่ที่ดี ในราคาที่จับต้องได้ เพื่อการพัฒนาชุมชน
โดยเน้นเรื่องของคุณภาพและราคาเป็นหลัก และไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาโครงการในหลายๆแห่งด้วยความสร้างสรรค์
และยังคงคอนเซ็ปท์เดิมเรื่อยมา โดยดำเนินธุรกิจในด้านอสังหาริมทรัพย์ เน้นคอนโดมิเนียมเป็นหลัก
เน้นในเรื่องของทำเลที่ติดถนนใหญ่และการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าที่ทำให้ชีวิตประจำวันของท่าน ดำเนินไปได้อย่างสะดวกสบาย

การสร้างองค์กรที่แข็งแกร่ง
และส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน
เป็นแรงขับเคลื่อน
ที่ทำให้ อัสสกาญจน์
ดำเนินธุรกิจมาถึง 20 ปี

การสร้างองค์กรที่แข็งแกร่ง
และส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
เป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้ อัสสกาญจน์
ดำเนินธุรกิจมาถึง 20 ปี

การสร้างองค์กรที่แข็งแกร่ง และส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
เป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้ อัสสกาญจน์ ดำเนินธุรกิจมาถึง 20 ปี

Mission

พันธกิจ

อัสสกาญจน์ ตั้งใจพัฒนาโครงการที่มีศักยภาพ
ในทำเลที่ดี และราคาที่จับต้องได้ เพื่อพัฒนาชุมชน
และให้คนมีความ เป็นอยู่ที่ดีรวมทั้งมุ่งเน้นพัฒนา
บุคลากรเพื่อให้องค์กร เติบโตอย่างยั่งยืน
ไปพร้อมๆกับลูกค้าและสังคม

อัสสกาญจน์ ตั้งใจพัฒนาโครงการที่มีศักยภาพ ในทำเลที่ดี และราคาที่จับต้องได้ เพื่อพัฒนาชุมชนและให้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีรวมทั้งมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆกับลูกค้าและสังคม

Vision

วิสัยทัศน์

อัสสกาญจน์ มุ่งมั่นและตั้งใจเป็นบริษัทชั้นนำในด้าน
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนี่ยม
รวมถึงพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน
โดยเรายึดหลักความต้องการของลูกค้าต้องมาก่อน
ด้วยความคิดที่ตั้งใจส่งมอบสิ่งดีๆที่ลูกค้าต้องการ

อัสสกาญจน์ มุ่งมั่นและตั้งใจเป็นบริษัทชั้นนำในด้าน การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนี่ยม รวมถึงพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเรายึดหลักความต้องการของลูกค้าต้องมาก่อน ด้วยความคิดที่ตั้งใจส่งมอบสิ่งดีๆที่ลูกค้าต้องการ

" แนวคิดโครงการ "

Freedom of life เปิดอิสระทางความคิด

แนวคิดโครงการ Freedom of life จะมีสักกี่ที่ที่เปิดอิสระให้คุณได้เป็นตัวคุณ ไม่กักขังความคิด
เปิดอิสระทางความคิด การdesign การวางแผน รวมทุกอย่างที่เป็นคุณไว้ที่นี่ เพราะ อัสสกาญจน์เชื่อว่า
คุณเป็นลูกค้าคนสำคัญ จึงให้คุณได้เติมเต็มความต้องการในรูปแบบไม่จำกัด ให้ห้องของคุณเสมือนออกแบบมาเพื่อตัวคุณ

" แนวคิดโครงการ "

Freedom of life
เปิดอิสระทางความคิด

แนวคิดโครงการ Freedom of life จะมีสักกี่ที่ที่เปิดอิสระให้คุณได้เป็นตัวคุณ ไม่กักขังความคิด เปิดอิสระทางความคิด การdesign การวางแผน รวมทุกอย่างที่เป็นคุณไว้ที่นี่ เพราะ อัสสกาญจน์เชื่อว่าคุณเป็นลูกค้าคนสำคัญ จึงให้คุณได้เติมเต็มความต้องการในรูปแบบไม่จำกัด ให้ห้องของคุณเสมือนออกแบบมาเพื่อตัวคุณ

Your happiness

is our hope